• กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม “รับคนกลับจากบ้าน” ยกระดับความเข้มข้นทั่วไทย!!! รองรับการเดินทางกลับหลังเทศกาลปีใหม่ ตรวจความพร้อมรถโดยสารและรถเสริมทุกคัน คนขับทุกคนก่อนออกจากสถานีฯ และจุดจอดทั่วประเทศ ด้านกรุงเทพฯ ประสานการจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้บริการอย่างเพียงพอในทุกจุด ย้ำ!! แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารไม่ใช้มิเตอร์ปรับหนักทุกราย
 • กรมการขนส่งทางบก เผยผลสแกนรถโดยสารทุกมาตรการยกกำลังสอง เฉพาะวันที่ 30 ธ.ค. 60 ตรวจรถโดยสารและคนขับ 22,176 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที 2 คัน เข้มข้น !!! ตรวจความพร้อมคนและรถเช่าเหมาตาม Checklist บนถนนสายหลัก 14 จุด 11 จังหวัด เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 • กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที!!! กรณีอุบัติเหตุรถบัสเสริมร่วม บขส.เสียหลักตกร่องกลางถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตที่ จ.พิจิตร สั่งปรับสูงสุด!!!ทั้งผู้ประกอบการและคนขับ เพิกถอนรถคันเกิดเหตุ พักใช้ใบอนุญาตขับรถ 30 วัน พร้อมกำชับ!!! ให้ดูแลผู้บาดเจ็บ หารถส่งให้ถึงภูมิลำเนา ติดตามการเยียวยาจากการประกันภัย ค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วนโดยเร็ว
 • กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีกรณีรถตู้โดยสารจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินอัตราที่กำหนด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เตือน!!! รถโดยสารสาธารณะอย่าฉวยโอกาสประชาชนช่วงเทศกาลโดยเด็ดขาด จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและคุมเข้มทุกสถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด และจุดรับส่งเชื่อมต่อการเดินทาง พบการกระทำความผิดปรับหนักทุกราย ผิดซ้ำพิจารณาพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบด้วยทุกกรณี
 • กรมการขนส่งทางบก ระบุ !!! สองวันแรกของ 7 วัน เข้มข้นยกกำลังสองทุกมาตรการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สแกนรถโดยสารตรวจความพร้อมรถและคนขับ ณ สถานีขนส่งและจุดจอดทั่วประเทศรวม 41,548 คัน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนทันที 2 คัน ด้านคนขับพบขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนดสั่งเปลี่ยนตัวทันที 1 ราย ยกระดับความเข้มข้นตรวจความปลอดภัยรถโดยสารเช่าเหมาระหว่างเดินทางบนถนนสายหลัก 14 จุด 11 จังหวัด ย้ำ!!! ติดตามเฝ้าระวังรถโดยสารทุกคันด้วยระบบ GPS แบบ Real-time เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านของประชาชน
 • กรมการขนส่งทางบก เผยผลวันแรกของช่วง 7 วัน เข้มข้นกำลังสองทุกมาตรการ เฉพาะวันที่ 28 ธ.ค.60 สแกนรถโดยสารและคนขับที่สถานีขนส่งและจุดจอดทั่วประเทศ 19,242 คัน พบรถไม่พร้อมสั่งให้เปลี่ยนทันที 1 คัน กำชับผู้ประกอบการให้บริการมีคุณภาพในทุกมิติ แนะประชาชนพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ให้บริการไม่เป็นธรรม แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! กรณีรถบัสเอกชนไถลลงข้างทางบริเวณ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พบเป็น รถลักลอบให้บริการผิดกฎหมาย ลงโทษหนัก!!! เพิกถอนรถและใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันที คนขับ พักใช้ใบอนุญาตขับรถ 30 วัน ก่อนพิจารณาเพิกถอนต่อไป เพิ่ม!!! มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา เฝ้าระวังมิจฉาชีพและการลักลอบประกอบการผิดกฎหมาย หลอกลวง เอาเปรียบประชาชน ทั้งภายในและภายนอกสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ
 • กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนัก!!! กรณีรถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์หลังตรวจสอบพบอุปกรณ์ล็อกตู้ (twist-lock) ชำรุด สั่งปรับผู้ประกอบการขนส่งทันที 100,000 บาท ถอนรถออกจากประกอบการ และให้นำรถที่เหลือทั้งหมดเข้าตรวจสภาพอีกครั้ง ด้านคนขับปรับสูงสุด 5,000 บาท พร้อมพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที
 • กรมการขนส่งทางบก ร่วมส่ง “คนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561” จัดเจ้าหน้าที่สแกนความพร้อม รถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ตรวจเข้มก่อนออกเดินทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดหมายปลายทาง ย้ำ!!! รถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอในทุกเส้นทาง ไม่ล่าช้า ไม่ตกค้าง คนขับรถ ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%
 • กรมการขนส่งทางบก ยกระดับทุกมาตรการความปลอดภัย “เข้มข้นยกกำลังสอง” เดินหน้าสแกนรถโดยสารและคนขับรถทุกคน ทุกคัน ทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย เข้มข้นตรวจความปลอดภัยรถเช่าเหมาระหว่างการเดินทางใน 11 จังหวัดทั้ง 14 แห่ง พร้อมยกระดับการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมการขับขี่ผ่านระบบ GPS แบบ Real-time ตลอดเทศกาลปีใหม่ พร้อมเผย 7 วันแรก 21-27 ธันวาคม 2560 “ไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิต” จากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
 • กรมการขนส่งทางบก เผยตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ 6 วันต่อเนื่อง จำนวน 93,214 คัน พบรถไม่ปลอดภัยสั่งพ่นห้ามใช้ 4 คัน และสั่งเปลี่ยนรถโดยสารคันใหม่ทดแทน 19 คัน ส่วนคนขับสั่งเปลี่ยนคนใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทน 2 ราย พบการกระทำความผิดลงโทษสูงสุดทุกกรณีทั้งผู้ประกอบการและคนขับ ย้ำ!!! เข้มข้นทุกมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเทศกาลปีใหม่ 2561
 • กรมการขนส่งทางบก, กรมทางหลวง จับมือรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดโครงการ “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เริ่มต้นการปฏิบัติงานเข้มข้นทุกรูปแบบ ทุกมาตรการ เพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทาง พร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนทุกคน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมการขนส่งทางบก เผยผล !!! สแกนรถโดยสาร และคนขับต่อเนื่อง 5 วัน จำนวน 78,088 คัน พบรถไม่พร้อม สั่งให้เปลี่ยนรถ ทันที 16 คัน ย้ำ!!! ตรวจเข้ม รถพร้อม คนขับรถพร้อม แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกราย แนะประชาชนพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ให้บริการไม่เป็นธรรม แจ้งสายด่วน 1584
 • กรมการขนส่งทางบก เผยผลสแกนรถโดยสาร 4 วันแรก แต่วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2560 ตรวจรถโดยสารและคนขับรถรวมทั้งสิ้น 62,379 คัน พบรถไม่ปลอดภัย สั่งพ่น“ห้ามใช้”  3 คัน สั่งเปลี่ยนทันที 11 คัน ส่วนใหญ่พบสภาพยางไม่พร้อมใช้งาน
 • กรมการขนส่งทางบก เผยผล !!! สแกนรถโดยสาร และคนขับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด ทั่วประเทศ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2560 รวม 45,395 คัน สั่งให้เปลี่ยนรถ 6 คัน  พ่นห้ามใช้ 3 คัน ตรวจเข้มคนขับรถ แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกราย ย้ำ!! รถโดยสารและคนขับต้องพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย
 • กรมการขนส่งทางบก เข้มข้น!!! ตรวจสอบรถโดยสารและคนขับต่อเนื่องวันที่ 2 ของ 7 วันแรก จำนวน 15,609 คัน สั่งพ่นห้ามใช้ทันที 2 คัน หลังพบกระจกหน้าแตกร้าว มีที่นั่งขวางประตูทางออกฉุกเฉิน และสั่งให้เปลี่ยนรถ 4 คัน เนื่องจากพบสภาพยางชำรุด
 • กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บมจ.วิริยะประกันภัย และบมจ.เทเวศประกันภัย เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ที่ติดตั้ง GPS Tracking ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
 • กรมการขนส่งทางบก เริ่มแล้ว!!! วันแรกของ 7 แรก มาตรการเข้มข้นสร้างความปลอดภัยทางถนน เดินหน้าสแกนรถโดยสารทุกคัน ทุกสถานีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่ 2561 มั่นใจพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนทุกเส้นทางทั่วไทย
 • กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 468 เส้นทางยะลา–ปานาเระ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปิดรับคำขอถึง 31 มกราคม 2561
 • กรมการขนส่งทางบก มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน จับมือกับภาคเอกชนกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถ “ฟรี” ขับขี่ปลอดภัย” เชิญชวนประชาชนนำรถเข้าตรวจสภาพเบื้องต้นก่อนเดินทาง ฟรี!! ณ จุดที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561
 • กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงทำการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรตามมาตรการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน
 • กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1551 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.60 ถึง 8 ม.ค.61
 • กรมการขนส่งทางบก ตอบแทนทุกความเชื่อมั่นตลอด 365 วันแห่งความภาคภูมิใจ เฉพาะปี 2560 ได้รับ 33 รางวัลอันทรงเกียรติจาก 5 องค์กรชั้นนำของประเทศ เดินหน้าสร้างประโยชน์  ต่อสังคมสาธารณะอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมสาธารณะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกวัน “Everyday for Everyone ทุกๆ วัน เพื่อ ทุกคน”
 • กรมการขนส่งทางบก รับมอบนโยบาย พร้อมเผยทิศทางองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย ภายในปี 2564 เร่ง!!! พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชน
 • กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! นโยบายกำกับดูแลรถโดยสารสองชั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกการเดินทาง ปรับแก้ความสูงรถโดยสารสองชั้นจดทะเบียนใหม่และเปลี่ยนตัวถังรถ ความสูงต้องไม่เกิน 4 เมตร เป็นไปตามมาตรฐานสากล ย้ำ!!! รถโดยสารทุกประเภท ทุกคัน ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์และเกณฑ์การตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในทุกมิติ
 • กรมการขนส่งทางบก ยึดใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ทะเบียน ทศ 1839 กทม. กรณีมีพฤติกรรมก่อให้เกิดอันตราย มีอาการมึนเมาขณะขับรถ พกพาและยิงปืนในที่สาธารณะ พร้อมติดตามผลคดีกับพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิด หากถึงที่สุดแล้วมีความผิด เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที เตือน!!! ลงโทษขั้นเด็ดขาดทันที ทุกกรณี ทั้งผู้ประกอบการและคนขับ
 • กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของคนขับก่อนปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย สั่งเปลี่ยนตัวทันที พร้อมเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เตือน!!! หากตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
 • กรมการขนส่งทางบก เผยผล!! การตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2560 รวม 72,897คัน สั่งให้เปลี่ยนรถแล้ว 27 คัน พ่นห้ามใช้รถอีก 2 คัน เตือน!!!ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • กรมการขนส่งทางบก รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 บทพิสูจน์โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ต้นแบบการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สังคมสาธารณะมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและโลจิสติกส์ของประเทศ
 • กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าสแกนรถโดยสารต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560 ตรวจรถโดยสารและคนขับรถรวมทั้งสิ้น 57,553 คัน พ่นห้ามใช้รถแล้ว 2 คัน สั่งให้เปลี่ยนรถอีก 25 คัน ย้ำ!!! เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงปีใหม่ 2561 รถโดยสารทุกคัน คนขับรถทุกคน ต้องพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด