• กรมการขนส่งทางบก จับมือภาคธุรกิจ ยกระดับแท็กซี่สู่มาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการที่เหนือกว่า เปิดตัวรถแท็กซี่หรูขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% “EV Taxi VIP” 101 คันแรกของประเทศไทย
 • กรมการขนส่งทางบก พัฒนา!!! ระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของไทยต่อเนื่องรองรับการเปิดเสรีการขนส่งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความตกลงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • กรมการขนส่งทางบก ติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ทันที!!! กรณีเปิดภาพยนตร์เนื้อหาวาบหวิว เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท
 • กรมการขนส่งทางบก มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ!!! “คนต้นแบบแท็กซี่ทำดี” เพื่อส่งเสริมผู้ขับรถแท็กซี่ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างให้ผู้ขับรถแท็กซี่มีจิตสำนึกการให้บริการที่ดี
 • กรมการขนส่งทางบก เปิดแผนงานโครงการนโยบายเร่งด่วนปี 2559 – 2561 ต่อเนื่องปี 2562–2564 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง ระบบการขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย
 • กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ซื้อ-ขายรถทุกครั้งอย่าโอนลอย ควรดำเนินการโอนทางทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 • กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ คณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2, สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, สำนักงานเขตตลิ่งชัน และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำเขตตลิ่งชัน ตั้งเครือข่าย “จักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรดเขตตลิ่งชัน”
 • กรมการขนส่งทางบก ติวเข้ม!!! พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการให้บริการ
 • กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนัก!!! กรณีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เกิดอุบัติเหตุ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 จังหวัดปราจีนบุรี สั่งปรับ!!! ผู้ประกอบการขนส่งอัตราโทษสูงสุด 50,000 บาท
 • กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.61) มากกว่า 1.5 ล้านคัน ระบุ!!! รถจักรยานยนต์ครองสถิติจดทะเบียนใหม่สูงสุดกว่า 1 ล้านคัน ส่วนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่เกือบ 4 แสนคัน
 • กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสาร และเป็นศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสาร ในท้องถิ่น ผู้ประสงค์ยื่นคำขอมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถึง 3 สิงหาคม 2561
 • กรมการขนส่งทางบก รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลและให้คำสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 • กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและวัตถุอันตราย หลีกเลี่ยงการเดินรถช่วงหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2561
 • กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ร่วมสร้างระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
 • กรมการขนส่งทางบก เผยครึ่งปีแรก!!! เดือนมกราคม–มิถุนายน 2561 ตรวจสอบรถสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร กว่า 100,000 คัน เฉพาะรถจักรยานยนต์ พบการนำรถส่วนบุคคลมารับจ้าง กว่า 300 ราย
 • กรมการขนส่งทางบก ส่งเสริม!!! ผู้ประกอบการศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ตามโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP เพื่อยกระดับแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการ
 • กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์และวิธีการวัดระดับเสียงตามมาตรฐานสากล กรณีรถยนต์น้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ ส่วนรถยนต์ที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน 99 เดลิซิเบลเอ มีผลใช้บังคับทันที ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 • กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561 กำชับทุกจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ
 • กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งประกวดคลิปเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
 • กรมการขนส่งทางบก ยกระดับ!!! มาตรฐานการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทางถนน กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมการขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล มุ่งเน้นความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ประมูลเลขทะเบียนสวย รถตู้ 2 ปี มีครั้ง!!! กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน ผู้ครอบครองรถตู้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้ หมายเลขสวย หมวด “ฮษ” กรุงเทพมหานคร
 • กรมการขนส่งทางบกมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ภายใต้“โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย”
 • กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เพียง 5 วัน ของการเปิดรับลงทะเบียน ผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 มีผู้ยื่นคำขอแล้วกว่า 3,000 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียน ถึง 31 สิงหาคมนี้
 • กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบรายงานผลสารสนเทศ และกล้อง CCTV ออนไลน์ แบบ Real-time พร้อมเดินหน้าศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพ (VICC)
 • กรมการขนส่งทางบก เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามกฎจราจร สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน เสวนาภายใต้แนวคิด จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives
 • กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมพนักงานขับรถเช่าเหมาตามโครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ เน้นหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 • เริ่มแล้ว!!! กรมการขนส่งทางบก, ทหาร, ตำรวจ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3!!! วันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 นี้ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่วินตั้งอยู่
 • กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครยังนิยมใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกสูงสุดถึงร้อยละ 73.46 แจง!!ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 จัดเก็บภาษีรถประจำปีรวมกว่า 5,820 ล้านบาท
 • กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมและทดสอบภาคทฤษฎีนอกเวลาราชการ!!! สำหรับ  ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 • กรมการขนส่งทางบก จับมือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่ง