• กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561 กำชับทุกจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ
 • กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งประกวดคลิปเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
 • กรมการขนส่งทางบก ยกระดับ!!! มาตรฐานการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทางถนน กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมการขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล มุ่งเน้นความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ประมูลเลขทะเบียนสวย รถตู้ 2 ปี มีครั้ง!!! กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน ผู้ครอบครองรถตู้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้ หมายเลขสวย หมวด “ฮษ” กรุงเทพมหานคร
 • กรมการขนส่งทางบกมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ภายใต้“โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย”
 • กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เพียง 5 วัน ของการเปิดรับลงทะเบียน ผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 มีผู้ยื่นคำขอแล้วกว่า 3,000 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียน ถึง 31 สิงหาคมนี้
 • กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบรายงานผลสารสนเทศ และกล้อง CCTV ออนไลน์ แบบ Real-time พร้อมเดินหน้าศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพ (VICC)
 • กรมการขนส่งทางบก เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามกฎจราจร สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน เสวนาภายใต้แนวคิด จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives
 • กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมพนักงานขับรถเช่าเหมาตามโครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ เน้นหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 • เริ่มแล้ว!!! กรมการขนส่งทางบก, ทหาร, ตำรวจ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3!!! วันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 นี้ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่วินตั้งอยู่
 • กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครยังนิยมใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกสูงสุดถึงร้อยละ 73.46 แจง!!ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 จัดเก็บภาษีรถประจำปีรวมกว่า 5,820 ล้านบาท
 • กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมและทดสอบภาคทฤษฎีนอกเวลาราชการ!!! สำหรับ  ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 • กรมการขนส่งทางบก จับมือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่ง
 • กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างอาสารับดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถ พบแจ้ง!!! เจ้าหน้าที่ดำเนินการทันที
 • กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ใช้รถใช้ถนนส่งประกวดคลิป VDO จากกล้องหน้ารถ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจากกล้องวงจรปิด
 • กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่อง!!! รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งขับขี่และผู้ซ้อน เพื่อลดความรุนแรงการบาดเจ็บและป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ผู้ขับขี่ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • กรมการขนส่งทางบก จับมือ มูลนิธิเมาไม่ขับ ลงนามบันทึกข้อตกลงเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนผ่านการประกวดสื่อ VDO สร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของอุบัติเหตุ
 • กรมการขนส่งทางบก พลิกโฉม!!! เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้ทันสมัย ติดตั้งจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง   แบบ Real-time
 • กรมการขนส่งทางบก แนะนำ!!! ก่อนการตกลงซื้อขายรถ ควรตรวจสอบตัวรถและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถอย่างละเอียด อย่าหลงเชื่อซื้อขายรถราคาถูกเกินจริง
 • กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถจักรยานยนต์สาธารณะ, รถตู้โดยสารสาธารณะ, รถแท็กซี่ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับบริการตรวจสุขภาพ “ฟรี”
 • กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการตรวจสอบรถสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2561 ตรวจรถทั้งสิ้น 20,480 คัน พบกระทำความผิด 1,091 ราย
 • กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร!!! ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดสมุทรสาคร 4 เส้นทาง
 • กรมการขนส่งทางบก เผยผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร อักษรเบิ้ล“6กก”!!! ทุบสถิติประมูล 2 วัน
 • กรมการขนส่งทางบก ประมูลทะเบียนรถเลขสวย “6กก” วันแรกคึกคัก!!! ทะเบียน “6กก 6666” ประมูลสูงสุดกว่า 7 ล้านบาท!!! จากการเสนอถึง 205 ครั้ง เพียงวันแรก    ยอดรวมถึง 25 ล้านบาท คาดสองวันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
 • กรมการขนส่งทางบก เริ่มแล้ว!!! ประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Super Series Super Number หมวดอักษรเบิ้ล “6กก” จำนวน 301 หมายเลข
 • กรมการขนส่งทางบก จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมพัฒนา!!! ระบบการทดสอบขับรถด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ติดตั้งในสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
 • กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สนับสนุนมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
 • กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวแล้ว!!! TAXI VIP ล็อตแรกของประเทศไทย ด้วยรถมาตรฐานพิเศษระดับพรีเมี่ยม Mercedes-Benz รุ่น C 350 e Avantgarde