ผู้ดูแลระบบ

About ผู้ดูแลระบบ

12 11, 2017

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ตรวจสอบทุกกรณีร้องเรียน หากพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิด ลงโทษหนัก บันทึกประวัติการกระทำความผิด พบผิดซ้ำพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ แนะ!!! พบปัญหาในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

By |12 November 2017|

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ตรวจสอบทุกกรณีร้องเรียน หากพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิด ลงโทษหนัก บันทึกประวัติการกระทำความผิด พบผิดซ้ำพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ แนะ!!! พบปัญหาในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

12 11, 2017

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ตรวจสอบทุกกรณีร้องเรียน หากพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิด ลงโทษหนัก บันทึกประวัติการกระทำความผิด พบผิดซ้ำพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

By |12 November 2017|

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ตรวจสอบทุกกรณีร้องเรียน หากพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิด ลงโทษหนัก บันทึกประวัติการกระทำความผิด พบผิดซ้ำพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ แนะ!!! พบปัญหาในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสนิท  พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปคนขับรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทษ 5275  แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม นั้น กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ประสานไปยังผู้โพสต์ ซึ่งให้ข้อมูลว่า คลิปดังกล่าวเป็นคลิปเก่าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และจำช่วงวัน เวลา ที่แน่ชัดไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด และปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนดังกล่าว ไม่พบประวัติการร้องเรียนและบันทึกความผิดเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมดังที่ปรากฏในคลิป ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก แนะนำกรณีประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดของ รถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ หรือสถานที่พบเห็นเหตุการณ์ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว หากรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิด ลงโทษหนัก พร้อมบันทึกประวัติการกระทำความผิด พบผิดซ้ำพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ  โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, E-mail : dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การควบคุม กำกับดูแลการให้บริการรถแท็กซี่ มีประสิทธิภาพและกรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลสถานะของรถแท็กซี่ทุกคัน จึงได้ดำเนินโครงการ TAXI  OK และ TAXI  VIP  ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้รถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ , กล้องบันทึกภาพในรถ , ปุ่มฉุกเฉิน ซึ่งจะทำงานร่วมกันได้แบบ Real-time เชื่อมข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (TAXI OK CENTER) ผ่านศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ของผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล สหกรณ์ ศูนย์วิทยุแท็กซี่ในปัจจุบัน ทำให้กรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลสถานะของรถแท็กซี่ทุกคันในโครงการ TAXI OK  ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางพัฒนาการให้บริการแท็กซี่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน   อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

                             ———————————-

12 11, 2017

กรมการขนส่งทางบก สั่งปรับทันที!!! กรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม. ใส่ล้อรถขนาดใหญ่ออกมานอกตัวถัง เผย!!! ผลการสุ่มตรวจรถโดยสารสาธารณะ เฉพาะเดือนตุลาคม 2560 พบแท็กซี่กระทำผิด 223 ราย ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

By |12 November 2017|

กรมการขนส่งทางบก สั่งปรับทันที!!! กรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม. ใส่ล้อรถขนาดใหญ่ออกมานอกตัวถัง เผย!!! ผลการสุ่มตรวจรถโดยสารสาธารณะ เฉพาะเดือนตุลาคม 2560 พบแท็กซี่กระทำผิด 223 ราย ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

 

12 11, 2017

กรมการขนส่งทางบก สั่งปรับทันที!!! กรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม. ใส่ล้อรถขนาดใหญ่ออกมานอกตัวถัง เผย!!! ผลการสุ่มตรวจรถโดยสารสาธารณะ เฉพาะเดือนตุลาคม 2560 พบแท็กซี่กระทำผิด 223 ราย ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

By |12 November 2017|

กรมการขนส่งทางบก สั่งปรับทันที!!! กรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม. ใส่ล้อรถขนาดใหญ่ออกมานอกตัวถัง เผย!!! ผลการสุ่มตรวจรถโดยสารสาธารณะ เฉพาะเดือนตุลาคม 2560 พบแท็กซี่กระทำผิด 223 ราย ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

 

 

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง กรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม. ใส่ล้อรถยนต์ขนาดใหญ่จนล้นออกมานอกตัวถังนั้น กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 60 ฐานเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น เป็นเงิน 2,000 บาท และให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยนำรถคันดังกล่าวเข้าตรวจสภาพ ณ ส่วนตรวจสภาพรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ยื่นออกมานอกตัวรถมีความเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นและอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือเจ้าของรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของประเทศและไม่เกิดปัญหาในการใช้งานบนท้องถนน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการและกวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เฉพาะเดือนตุลาคม 2560 ดำเนินการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 13,483 คัน พบการกระทำความผิดรวม 293 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำผิดจำนวน 223 ราย  ความผิดส่วนใหญ่ได้แก่ ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด  50 ราย  ใช้รถไม่จดทะเบียน 46 ราย ความผิดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดจากที่จดทะเบียนไว้ จำนวน 2 ราย ที่เหลือเป็นความผิดอื่น ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบการกระทำความผิด จำนวน 51 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง 6 ราย รองลงมาได้แก่ การเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดจากที่จดทะเบียน 5 ราย และรถจักรยานยนต์สาธารณะพบการกระทำความผิด จำนวน 19 ราย  ความผิดส่วนใหญ่ได้แก่ นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รถจ้าง 16 ราย เปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรม และบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถทุกราย หากพบกระทำความผิดซ้ำพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการกำกับ ควบคุม คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมายกับรถแท็กซี่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP โดยตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กำหนดให้รถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ มาตรค่าโดยสาร ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสาร (Emergency) และกล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot  โดยอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้แบบ Real-time เชื่อมข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (TAXI OK CENTER) ผ่านศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ของผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล สหกรณ์ ศูนย์วิทยุแท็กซี่ในปัจจุบัน ทำให้กรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลสถานะของรถแท็กซี่ทุกคันในโครงการ TAXI OK ทั้งตำแหน่งพิกัดสถานะของรถ ข้อมูลสถานะของมิเตอร์ ข้อมูลผู้ขับรถ ข้อมูลแสดงความเร็วของรถ สถิติการให้บริการ ข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกำหนดแนวทางพัฒนาการให้บริการแท็กซี่อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาระบบเรียกแท็กซี่ผ่าน Application ทางมือถือ Smart […]

12 11, 2017

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจ แขวงทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง

By |12 November 2017|

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจ แขวงทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง

 

Translate »