1_resize

2_resize

3_resize

4_resize

5_resize

6_resize

7_resize

8_resize

9_resize

10_resize

11_resize

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นางสุวรรณา สมทรัพย์ หัวหน้าส่วนใบอนุญาต    ขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 310 ซึ่งกรมการขนส่งทางบก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ตลอดจนมารยาทในการใช้รถ  ใช้ถนน โดย นางเนตรพิศ สุวรรณพุ่ม หัวหน้างานอบรมทดสอบใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 มอบใบอนุญาตขับรถแก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบขับรถ จำนวน 75 ราย