1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นางสุวรรณา สมทรัพย์ หัวหน้าส่วนใบอนุญาต    ขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่  ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทยจำกัด จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร โดยมีผู้ผ่านการอบรมพร้อมได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40,000 กว่าราย