เราอาจจะได้ยินแต่เรื่องของแท็กซี่ที่ผู้โดยสารหลายคนบ่น แต่คุณรู้หรือไม่แท็กซี่ที่ดียังมีอยู่จริง!!! ร่วมเชิดชูผู้ให้บริการรถสาธารณะที่ดี เพื่อให้การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติประทับใจ

เรื่องนี้ต้องแชร์ !!!
#แชร์ให้โลกรู้แท็กซี่ไทยมีดี
#แท็กซี่ไทยมีดี
#ส่งเสริมแท็กซี่ไทยบริการด้วยใจ

====

ขอขอบคุณ กรมการท่องเที่ยว ร่วมยกย่อง #คนต้นแบบแท็กซี่ทำดี เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้บริการที่มีคุณภาพ

 

https://www.facebook.com/Deptourism/videos/279749389394854/