เมื่อวันที่ 14 ต.ค.57 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บิหารฯ ให้การต้อนรับ Mr.MICHAEL WOODFORD CHAIRMAN OF SAFER ROAD FOUNDATION ประเทศอังกฤษ ศึกษาดูงาน ด้านความปลอดภัทางถนนกรมการขนส่งทางบก