ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตรชิงเงินทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และใบเกียรติบัตร โดยแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณานำไปใช้ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบต่อไป

ติดต่อสอบถาม
อีเมลล์ dc@sakunc.com
โทร 094-9833222 คุณชนันยา เวลา 8.00 – 17.00 น.

https://www.nstda.or.th/th/news/12168-ev-bus-innovation-design-contest-2018

 

20180906-EV-Contest-page-001