วันเร็วๆนี้  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้เห็นความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

 

1 2 3 4 8 IMG_2787