IDEA SAFETY

  • กรมการขนส่งทางบก จับมือภาคธุรกิจ ยกระดับแท็กซี่สู่มาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการที่เหนือกว่า เปิดตัวรถแท็กซี่หรูขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% “EV Taxi VIP” 101 คันแรกของประเทศไทย
  • กรมการขนส่งทางบก พัฒนา!!! ระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของไทยต่อเนื่องรองรับการเปิดเสรีการขนส่งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความตกลงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • กรมการขนส่งทางบก ติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ทันที!!! กรณีเปิดภาพยนตร์เนื้อหาวาบหวิว เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

1 นาที กับ กปถ.
SAFETY CLIP