IDEA SAFETY

  • กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม “รับคนกลับจากบ้าน” หลังเทศกาลสงกรานต์ ยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการ!!! เข้มงวดสแกนรถโดยสารและรถเสริมทุกคัน คนขับทุกคนก่อนออกจากสถานีและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเทศ เผยผลสแกนความพร้อม 4 วันที่ผ่านมา สั่งเปลี่ยนตัวคนขับรถแล้ว 1 ราย หลังพบมีชั่วโมงการทำงานเกินกำหนด
  • กรมการขนส่งทางบก ระบุ !!! 3 วัน (11-13 เม.ย.31) ช่วงการเดินทาง ตรวจความพร้อมรถและคนขับ ณ สถานีขนส่งและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเทศ รวม 63,150 คัน สั่งห้ามใช้รถทันที 13 คัน เปลี่ยนคันใหม่ 3 คัน เปรียบเทียบปรับคนขับ 7 ราย กำชับ!!!ผู้ประกอบการต้องควบคุมและตรวจความพร้อมของคนขับทุกคน เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ย้ำ!!! กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถต้องรับผิดชอบทุกกรณี
  • กรมการขนส่งทางบก ยกระดับเข้มข้นทุกมิติ!!! สแกนเข้มรถโดยสารและคนขับรถทุกคันก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ รวม 2 วัน (11-12 เม.ย.61) ตรวจสภาพรถและคนขับไปแล้ว 43,391 คัน

1 นาที กับ กปถ.
SAFETY CLIP