IDEA SAFETY

  • กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม “รับคนกลับจากบ้าน” ยกระดับความเข้มข้นทั่วไทย!!! รองรับการเดินทางกลับหลังเทศกาลปีใหม่ ตรวจความพร้อมรถโดยสารและรถเสริมทุกคัน คนขับทุกคนก่อนออกจากสถานีฯ และจุดจอดทั่วประเทศ ด้านกรุงเทพฯ ประสานการจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้บริการอย่างเพียงพอในทุกจุด ย้ำ!! แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารไม่ใช้มิเตอร์ปรับหนักทุกราย
  • กรมการขนส่งทางบก เผยผลสแกนรถโดยสารทุกมาตรการยกกำลังสอง เฉพาะวันที่ 30 ธ.ค. 60 ตรวจรถโดยสารและคนขับ 22,176 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที 2 คัน เข้มข้น !!! ตรวจความพร้อมคนและรถเช่าเหมาตาม Checklist บนถนนสายหลัก 14 จุด 11 จังหวัด เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
  • กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที!!! กรณีอุบัติเหตุรถบัสเสริมร่วม บขส.เสียหลักตกร่องกลางถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตที่ จ.พิจิตร สั่งปรับสูงสุด!!!ทั้งผู้ประกอบการและคนขับ เพิกถอนรถคันเกิดเหตุ พักใช้ใบอนุญาตขับรถ 30 วัน พร้อมกำชับ!!! ให้ดูแลผู้บาดเจ็บ หารถส่งให้ถึงภูมิลำเนา ติดตามการเยียวยาจากการประกันภัย ค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วนโดยเร็ว

1 นาที กับ กปถ.
SAFETY CLIP