วันนี้ (27 ส.ค.59)  ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เป็นประธานในพิธีเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดแพร่ หมวดอักษร “กฉ” พร้อมมอบป้ายทะเบียน กฉ 9999 แก่ผู้ชนะการประมูล โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในงานและมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน  รายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 

10644 27347 10654 10652 10651 476020 10637 10773 10774