เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ Mr.Akira  Kanatani ,Safety and  Environmental Technology  Committee  จากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Automobile  Manufacturers Association, Inc – Jama) พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนกับกรมการขนส่งทางบก  พร้อมนำเสนอการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศญี่ปุ่น