วันนี้ 21 ม.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรองการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางบก ประจำปี 2557 รอบ 12 เดือน โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ตรวจประเมินซักถามประเด็นข้อสงสัยจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด พร้อมตรวจสอบหลักฐานเอกสารการดำเนินงานของตัวชี้วัด

DSC_7030_resize_1_resize