เมื่อวันที่ 25 ส.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ   อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

DSC_7759_resize_resize

DSC_7763_resize_resize

DSC_7768_resize_resize

DSC_7787_resize_resize

DSC_7791_resize_resize

DSC_7801_resize_resize

DSC_7806_resize_resize