วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดจุดให้บริการด้านการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ International Driving Permit แห่งใหม่ อาคาร 4 ชั้น 1  เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนภายใต้มาตรฐานความเป็นเลิศ ทั้งด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

1 (22) 1 (27) 1 (29) 1 (20) 1 (18) 1 (7) 1 (14) 1 (17) 1 (1) 1 (8) 1 (9) 1 (12) 1 (33)