วันที่ 22 มิ.ย.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการขนส่ง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนการพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้นักวิชาการขนส่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริมการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

DSC_1948_resize_resize   DSC_1985_resize_resize