DSC_4864_resize_resize

DSC_4879_resize_resize

DSC_4883_resize_resize

DSC_4899_resize_resize

DSC_4900_resize_resize

DSC_4937_resize_resize

DSC_4941_resize_resize

DSC_4955_resize_resize

DSC_4956_resize_resize

DSC_4958_resize_resize

DSC_4961_resize_resize

DSC_4976_resize_resize

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายสนิท  พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ของผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการเสริมสร้างการขนส่งทางถนนอย่างยั่งยืน