เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 22 เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีแก่ผู้บริหารระดับต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเตรียมการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลาง ต่อไป

DSC_8764_resize_resize

DSC_8774_resize_resize

DSC_8780_resize_resize

DSC_8790_resize_resize

DSC_8800_resize_resize

DSC_8821_resize_resize

DSC_88411407_resize