เมื่ออวันที่ 16 ก.ค.58 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารงานขนส่ง เพื่อมอบนโยบายด้านการบริหารและกำหนดทิศทางสู้การปฏิบัติงานพร้อมทั้งพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหารในส่วนกลางและขนส่งจังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมจำนวน 96 คน  ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

DSC_3178_resize_resize

DSC_3185_resize_resize

DSC_3197_resize_resize

DSC_3201_resize_resize

DSC_3266_resize_resize

DSC_3270_resize_resize

DSC_3275_resize_resize

DSC_3314_resize_resize

DSC_3326_resize_resize

DSC_3345_resize_resize