วันเร็วๆนี้  นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ลงพื้นที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพื่อประเมินมาตรการแก้ไขปัญหาการให้บริการแท็กซี่และรถโดยสารประจำทาง เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมกานคร

 274623_resize

274625_resize

274626_resize

274627_resize