เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ ขสมก. หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการให้บริการโดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการควบคุมการเดินรถและกำชับกวดขันพฤติกรรมผู้ประจำรถให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบและให้บริการที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร

IMG_4730_resize_resize