DSC_4562_resize_resize

DSC_4580_resize_resize

DSC_4583_resize_resize

DSC_4597_resize_resize

DSC_4616_resize_resize

DSC_4622_resize_resize

DSC_4630_resize_resize

DSC_4633_resize_resize

DSC_4642_resize_resize

DSC_4657_resize_resize

DSC_4668_resize_resize

เมื่อเร็วๆนี้  ณ กระทรวงยุติธรรม นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ด้วยการประสานข้อมูลการกระทำผิดระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมคัดกรองคนขับรถที่สร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน