DSC_9741_resize_resize

DSC_9678_resize_resize

DSC_9633_resize_resize

DSC_9706_resize_resize

DSC_9584_resize_resize

DSC_9574_resize_resize

DSC_9577_resize_resize

DSC_9743_resize_resize

DSC_9777_resize_resize

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับพลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ทหาร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  และสหกรณ์ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ