DSC_2281_resize

DSC_2283_resize

DSC_2288_resize

DSC_2296_resize

DSC_2298_resize. DSC_2302_resize

DSC_2307_resize

DSC_2310_resize

DSC_2330_resize

DSC_2333_resize

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยมีคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงคามยินดี