DSC_1827_resize_resize

DSC_1874_resize_resize

DSC_1885_resize_resize

DSC_1969_resize_resize

DSC_1975_resize_resize

DSC_2004_resize_resize

DSC_2025_resize_resize

DSC_2031_resize_resize

DSC_2048_resize_resize

DSC_2075_resize_resize

DSC_2091_resize_resize

DSC_2100_resize_resize

DSC_2107_resize_resize

DSC_2117_resize_resize

เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรม เดอะ รีสอร์ท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารงานขนส่ง พร้อมมอบนโยบายด้านการบริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจากทั่วประเทศ