1_resize

2_resize

3_resize

5_resize

6_resize

  เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้ประกอบการยานยนต์ พิจารณากำหนดแนวทางควบคุมการเดินรถและเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ด้วยการกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง(GPS)