3204_resize

DSC_3162_resize

DSC_3165_resize

DSC_3187_resize

DSC_3193_resize

DSC_3202_resize

DSC_3211_resize

DSC_3224_resize

DSC_3238_resize

IMG_2169_resize

เมื่อเร็วๆนี้ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมผู้บริหารและขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานตามภารกิจการพัฒนาระบบการขนส่ง การจัดระเบียบการขนส่งทางถนน การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนและการบริการประชาชนของกรมการขนส่งทางบก