เมือวันที่ 21 ต.ค.59 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใน พระบรมมหาราชวัง นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

DSC_3055_resize DSC_3059_resize DSC_3061_resize DSC_3062_resize DSC_3065_resize DSC_3085_resize DSC_3086_resize DSC_3089_resize DSC_3093_resize DSC_3097_resize DSC_3101_resize DSC_3106_resize DSC_3108_resize DSC_3114_resize DSC_3120_resize DSC_3121_resize DSC_3123_resize DSC_3125_resize