DSC_511965_resize

DSC_5966_resize_resize

DSC_5982_resize_resize

DSC_5993_resize_resize

DSC_5996_resize_resize

DSC_5998_resize_resize

DSC_6016_resize_resize

DSC_6036_resize_resize

DSC_6039_resize_resize

DSC_6050_resize_resize

DSC_6058_resize_resize

DSC_6070_resize_resize                   เมื่อวันที่ 4 ม.ค.59 ณ กระทรวงคมนาคม นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมขอพรมอบกระเช้าอวยพรในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 แด่นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารฯ กระทรวงคมนาคม