เมื่อวันที่ 9 ม.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการและลูกจ้างร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี

1_resize

3_resize

4_resize

5_resize

6_resize

7_resize

8_resize

9_resize