1_resize

7_resize

6_resize

5_resize

4_resize

3_resize

2_resize

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.58 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารข้าราชการฯ กรมการขนส่งทางบก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดขึ้นเพื่อมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทุจริต โดยให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการ สร้างความสุขให้กับประชาชน