วันนี้ (1 พ.ย. 59) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำขนมข้าวต้มมัดเลื่องชื่อจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน3000 ชิ้น มอบที่จุดรับรองประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม เพื่อบริการประชาชน โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับมอบ

 

82025 82026 82027 82028 82029 82030 82031 82032