DSC_2971_resize

DSC_2975_resize

DSC_2988_resize

DSC_2994_resize

DSC_3004_resize

DSC_3073_resize

DSC_3086_resize

DSC_3091_resize

DSC_3093_resize

DSC_3094_resize

DSC_3099_resize

DSC_3103_resize

DSC_3123_resize

DSC_3124_resize

DSC_3135_resize

เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมผู้ตรวจการขนส่งทางบก ในการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีความปลอดภัยในการให้บริการประชาชน