เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ร่วมกับรศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงนามบันทึกความตกลง(MOU) เดินหน้าสร้างมาตรฐานใบขับขี่ ในการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถและผู้ขอต่ออายุตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์