ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้ว ผู้ขับขี่สามารถประหยัดน้ำมันได้อีกทางหนึ่งด้วยวิธีการง่ายๆ คือ ปิดระบบเครื่องปรับอากาศใ พร้อมทั้งเปิดหน้าต่างรถยนต์ลงเล็กน้อย เพื่อให้อากาศ พร้อมกดปุ่มให้อากาศภายนอกไหลผ่านเข้ามาได้ เป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมัน และยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน ถ้าใช้เครื่องยนต์ประมาณ 100 แรงม้า ก็จะประหยัดพลังงานจากน้ำมันไปได้ประมาณ 3 -7 % ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ถ้าเครื่องยนต์ 200 แรงม้า ก็จะประหยัดพลังงานน้ำมันไปได้ประมาณ 1.5 – 3.5 % ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง โดยเฉพาะเมื่อขับออกต่างจังหวัดที่ถนนจราจรไม่แน่นขนัด หรือเวลาที่ขับเวลา 20.00น. ไปแล้ว แต่หากขับในบริเวณที่การจราจรติด ก็ให้เปิดพัดลมประมาณที่ความเร็ว 60 – 70 % ของพัดลม หรือเปิดเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา แต่ถ้าอากาศร้อนมาก ให้เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 26-27 องศา พร้อมเปิดความแรงของพัดลมที่ระดับ 70 -80 % ของความแรงพัดลม ก็จะสามารถประหยัดการใช้พลังงานจากน้ำมันได้เช่นกันค่ะ

ด้วยความปราถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์ และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกค่ะ