การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  เป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะตามทางแยก หรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วสูง  และยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  ก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรง  ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส  หรือเสียชีวิต  เพราะหน้าอกผู้ขับขี่ จะกระแทกพวกมาลัย   ส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่ง กระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรง โดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถ ฝ่าสัญญาณจราจร และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  ดังนั้น การขับขี่ที่ปลอดภัย นอกจากต้องใส่ใจวินัยจราจร  ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ยังต้องไม่ละเลย การคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง นั่งหรือขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย  ขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซด์สวมหมวกกันน๊อค