ช่วงฤดูหนาวนี้ อาจมีบางเส้นทางที่เริ่มมีหมอกหนา เป็นพิเศษผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง   ไม่ควรจะเปิดไฟใหญ่ เพราะว่าจะกลายเป็นสภาพที่ขาวโพลนทั่วไปหมด ทำให้ผู้อื่นมองไม่เห็น  ที่ถูกต้องให้ใช้ไฟหรี่ หรือว่าไฟตัดหมอก และควรจะเช็ดกระจกหน้ารถ เพื่อช่วยให้เห็นชัดเจนขึ้นด้วยนะคะ และอย่าลืมลดความเร็ว โดยให้ใช้วิธีแตะเบรกเป็นระยะ  เพื่อใช้ไฟท้ายเตือนรถคันหลัง  และควรจะใช้วิธีตบไฟสูงเป็นระยะ และให้มองดูเข็มไมล์เป็นระยะ  เพื่อควบคุมความเร็ว   ถ้ามองเห็นทางในระยะไม่เกิน 12 เมตร  ความเร็วรถไม่ควรจะเกิน 20 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยใช้ที่ปัดน้ำฝนช่วยด้วย  แต่หากว่าถ้านำรถจอดข้างทาง  ก็ควรจะจอดให้ชิดขอบทางมากที่สุด และระวังรถหลังจะชนท้าย เนื่องจากว่าช่วงที่หมอกลงนั้น  อาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็น ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ