การขับรถในช่วงฤดูฝน  ควรจะเติมลมยางให้มีค่ามากกว่าปกติประมาณ  2 – 3 ปอนด์  เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำดีขึ้น  กรณีดอกยางสึก  ควรจะเปลี่ยนยางใหม่  โดยเลือกใช้ยางที่มีดอกยางละเอียด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน และการหยุดรถ  รวมถึงหมั่นตรวจสอบระบบเบรก  หากเบรกแล้วรถมีอาการปัด  ควรจัดการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันที  หากต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขับริมถนน  ควรเพิ่มความระมัดระวัง  ไม่ขับรถด้วยความเร็วสูง  เพราะจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้รถเกิดอาการ เหินน้ำ  คือมีลักษณะที่ล้อรถวิ่งอยู่บนผิวน้ำ แทนที่การเกาะบนพื้นถนน  จนรถเกิดอาการล้อฟรี  ยากต่อการควบคุมทิศทางรถ และอาจเกิดอุบัตเหตุได้