การขับขี่หน้าฝนนั้น  ต้องระวังการใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินด้วยนะคะ  เพราะอาจกลายเป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดอันตรายบนท้องถนน  หากใช้ผิดวิธีใช้ เช่น ใช้ไฟฉุกเฉิน ขณะที่ลากรถเสีย  ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องค่ะ

วิธีที่ถูกต้องนั้น  เมื่อต้องลากรถเสีย  ให้ติดป้ายเตือนไว้ท้ายรถคันที่ถูกลาก   วิ่งด้วยความเร็วต่ำและให้ขับชิดช่องทางด้านซ้ายสุด  และหากต้องการเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทาง  ควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้านานกว่าปกติด้วยนะคะ

สถานการณ์ที่ควรใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้องนั้น  ควรเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุข้างหน้า  ซึ่งผู้ขับขี่ไม่ได้เปลี่ยนช่องทาง  แต่ได้ลดความเร็วและเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน  เพื่อเตือนให้รถคันที่ขับตามมาระมัดระวังเพิ่มขึ้น   แต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทาง  ก็ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินค่ะ  เพราะจะทำให้ผู้ขับขี่ตามหลังสับสนได้นะคะ