สารคดีรณรงค์ด้านความปลอดภัย บอกรักขับขี่ปลอดภัยกับทุนคนไทย ตอน รถตู้โดยสารสาธารณะที่ถูกต้อง

ปัจจุบันรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นบริการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นความรู้ให้เลือกใช้รถตู้โดยสารอย่างปลอดภัย ติดตามได้ในสาระน่ารู้ 1 นาทีกับ กปถ. ครับ

กรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารสาธารณะ
เพิ่มจุดตรวจเข้ม เพื่อลดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ โดยคุ้มเข้มความเร็วรถ ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกิน สภาพความพร้อมของรถและคนขับ แนะประชาชนใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะถูกกฎหมายเท่านั้น ซึ่งต้องเป็นแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ ด้านข้างรถมีเครื่องหมายแสดงการเข้าร่วมกับ ขสมก.หรือ บขส. พร้อมชื่อเส้นทางชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ พบรถตู้ผิดกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท บรรทุกผู้โดยสารเกินปรับ 5,000 บาท ผิดครั้งที่ 2 ปรับ 5,000 บาท พักใช้รถ 15 วัน ผิดซ้ำครั้งที่ 3 ปรับ 5,000 บาทและถอนรถออกจากการประกอบการ กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม พบรถตู้ผิดกฎหมาย พบปรับทันที พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้ง 1584

ด้วยความปรารถนาดีจาก
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก