DSC_5210_resize DSC_5213_resize DSC_5227_resize DSC_5230_resize DSC_5246_resize DSC_5272_resize DSC_5276_resize DSC_5285_resize DSC_5293_resize DSC_5301_resize DSC_5306_resize DSC_5308_resize

เมื่อวันที่  6 พ.ย.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่นายไพโรจน์ งามจรัส นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ของกรมการขนส่งทางบก