เมื่อเร็วๆนี้  ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก แก่นายแพทย์หวาน ศรีเรืองทอง นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต ในโอกาสนำคณะข้าราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก

pr-dlt_06

 

pr-dlt_07

 

pr-dlt_08

 

pr-dlt_01

 

pr-dlt_02

 

pr-dlt_03

 

pr-dlt_04

 

pr-dlt_05