ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์กรุงเทพฯ นายณันทพงศ์ เชิดชู  ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกุรงเทพมหานครพื้นที่ 5 เปิดโครงการ “สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียนระดับประถม โดยให้ความรู้ ความเข้าใจกฎและวินัยจราจร ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน