เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของทุกหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง      

DSC_2589_resize_resize

DSC_2555_resize_resize

DSC_2559_resize_resize

DSC_2567_resize_resize

DSC_2577_resize_resize

DSC_2581_resize