เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดสัมมนา “พัฒนาแนวร่วมขนส่งอาเซียน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพขนส่งไทย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต