เมื่อวันที่ 5 ส.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษา โครงการพัฒนามาตรฐานเนื้อหาวิชาการ สำหรับอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้ขับรถ ในการลดอุบัติเหตุสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน

IMG_5174_resize_resize

IMG_5190_resize_resize

IMG_5204_resize_resize

IMG_5211_resize_resize

IMG_5233_resize_resize