วันนี้ 22 มิ.ย.58 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน

IMG_4387_resize

IMG_4357_resize_resize

IMG_4380_resize_resize

IMG_4407_resize

IMG_4432_resize

IMG_4429_resize_resize