เมือเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กรมศุลกากร,สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาแนวทาง  แก้ไขปัญหาและควบคุมระดับเสียงจาก        ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) ไม่ให้ดังเกินกฎหมายกำหนด