เมือเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือผู้ผลิตและนำเข้ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์)    เพื่อพิจารณาแนวทาง แก้ไขปัญหา และควบคุม ระดับเสียงจากท่อไอเสียไม่ให้ดังเกินกฎหมายกำหนด