IMG_9936_resize_resize

IMG_9948_resize_resize

IMG_9929_resize_resize

IMG_9931_resize_resize

IMG_9967_resize_resize

IMG_0006_resize_resize

IMG_99531_resize_resize

IMG_9953_resize_resize

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “มาตรฐานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกบนความร่วมมือของภาคีเครือข่าย” เพื่อสร้างการรับรู้พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการส่งเสริมและพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าและระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล